Умови висування

-Кандидати на посаду голови можуть балотуватися від організації партії або шляхом самовисування (ч.1 ст.221 Кодексу).
-Особа може бути висунута кандидатом на посаду лише одного сільського, селищного, міського голови від організації партії або в порядку самовисування (ч.7 ст.221 Кодексу).

 

  Висування кандидата від організації партії

Організація партії може висунути рішенням конференції, зборів кандидата на посаду голови особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу (ч.2-3 ст.221 Кодексу). Якщо організація партії висуває кандидатів на посаду голови більше ніж однієї сільської, селищної, міської територіальної громади рішення щодо кожного кандидата приймається окремо (ч.4 ст.221 Кодексу).

Реєструє кандидата на посаду голови, висунутого організацією партії, відповідна сільська, селищна, міська ВК. Подання документів до ВК здійснює представник відповідної організації партії, уповноважений на це довіреністю від організації партії.

При цьому необхідно надати такі документи (ч.1 ст.224 Кодексу):

1)   заяву про реєстрацію кандидата:

-  підписану керівником організації партії;

-  засвідчену печаткою організації партії, або організації відповідної партії вищого рівня, або печаткою партії.

2)   рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидата від цієї організації партії

- підписане керівником організації партії;

- засвідчене печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня; 

У разі висування організацією партії кандидата на посаду міського голови також необхідне погодження центральним керівним органом партії, що засвідчується печаткою цієї партії (із зазначенням найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного рішення, яке не додається) (п.2 ч. 1. ст. 224 Кодексу).

У рішенні зборів, конференції організації партії зазначаються відомості про особу, висунуту кандидатом на посаду голови (ч.5 ст.221 Кодексу):

1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата;

2) число, місяць і рік народження;

3) громадянство;

4) відомості про освіту;

5) посада (заняття), місце роботи;

6) партійність;

7) адреса місця проживання;

8) відомості про наявність чи відсутність судимості;

9) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;

10) дата прийняття такого рішення. 
 

3) заяву особи про згоду балотуватися від цієї організації партії.  

Така заява повинна також містити:

- згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних;

- зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність); 

- зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з посадою голови (у разі відсутності такої діяльності чи такого мандата - зазначити про їх відсутність).

4) документ про внесення грошової застави;

5) автобіографію кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді. 

Вона обов’язково повинна містити:

- прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом на посаду голови змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), 

- число, місяць, рік і місце народження, 

- громадянство, 

- відомості про освіту, 

- посаду (заняття), місце роботи, 

- партійність, 

- адресу місця проживання, 

- наявність чи відсутність представницького мандата,

- контактний номер телефону, 

- відомості про наявність чи відсутність судимості, 

- дату складання автобіографії, 

- підпис кандидата (складається у друкованому вигляді).

6) одну фотографію розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата на посаду голови. 


 Висування кандидата шляхом самовисування

Кандидат, який балотується шляхом самовисування, у відповідну ВК особисто пред’являє документ (ч.1 ст.8 Кодексу), який підтверджує особу та громадянство України, і подає такі документи як (ч.2 ст.224 Кодексу):

1) особисто підписану заяву про самовисування із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах. 

2) документ про внесення грошової застави;

3) автобіографію на паперовому носії та в електронному вигляді. 


Автобіографія обов’язково повинна містити: 

- прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом на посаду голови змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), 

- число, місяць, рік і місце народження, 

- громадянство, 

- відомості про освіту, 

- посаду (заняття), місце роботи, 

- партійність, 

- адресу місця проживання, 

- наявність чи відсутність представницького мандата,

- контактний номер телефону, 

- відомості про наявність чи відсутність судимості, 

- дату складання автобіографії, 

- підпис кандидата (складається у друкованому вигляді).

4) одну фотографію розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5) копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата на посаду голови. 

Порядок реєстрації кандидатів ТВК

 Відповідальність за достовірність та точність відомостей в автобіографії, поданій до ВК для реєстрації кандидатів від організації партії, несуть особи, висунуті кандидатами. Кандидати висунуті шляхом самовисування несуть відповідальність за увесь перелік документів (ч.4 ст.224 Кодексу).
 

Після подання документів представнику організації партії та кандидату, який подав документи в порядку самовисування, ТВК видає довідку із зазначенням дати, часу і переліку прийнятих документів (ч.3 ст.224 Кодексу).

Кодексом передбачена можливість подання документів за допомогою електронних сервісів за умови прийняття ЦВК відповідного рішення (ч.5 ст.224ч.3 ст.229 Кодексу).


Якщо особа була висунута одночасно від двох і більше політичних партій або від політичної партії і шляхом самовисування, уповноважений член територіальної ВК не пізніше наступного днязвертається до зазначеної особи з вимогою подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом на посаду голови від однієї організації партії або шляхом самовисування. Така заява засвідчується в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або подається особисто (ч.6 ст.229 Кодексу).

 

Отже, якщо особа подала заяву про згоду балотуватися:

- шляхом самовисування, то територіальна ВК відмовляє в її реєстрації кандидатом від організацій партій;

- від організації партії територіальна ВК відмовляє в її реєстрації кандидатом від інших організацій партій та/або в порядку самовисування.

У випадку, якщо заява про згоду балотуватися не надійшла протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення ТВК відмовляє в її реєстрації кандидатом від усіх організацій партій та/або в порядку самовисування (ч.6 ст.229 Кодексу).

ВК не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата або заяви про самовисування та доданих до неї документів приймає рішення про реєстрацію відповідного кандидата або про відмову (ч.7 ст.229 Кодексу). Не пізніш як за 22 дні до дня голосування (до 2 жовтня 2020 року включно) ТВК оприлюднює  відомості про реєстрації кандидатів та інформацію про них у визначений нею спосіб відповідно ч.8 ст.229 Кодексу. Так само ці дані розміщують на офіційному веб-сайті ЦВК (ч.9 ст.229 Кодексу).

У разі реєстрації кандидата відповідна ВК у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію(ч.9 ст.229 Кодексу):

видає представнику організації партії або кандидату посвідчення кандидата за формою відповідно Додатку 9 до Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 142 "Про форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів"

 

Сума для внесення грошової застави - 6500 тис. грн.

Рахунок:

UA 948201720355269004000160519       

МФО 820172

Код ЄДРПОУ – 37943418    УДКСУ у Зборівському районі