В умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також установами, підприємствами та організаціями, які задовольняють потреби Збройних сил України, інших військових формувань, населення, проводиться у порядку, який визначений постановою Кабінету Міністрів України № 194 від 3 березня 2022 року «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану».

Відповідно до пункту 2  вищезгаданої постанови органи державної влади, інші державні органи надають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, в установах, на підприємствах та організаціях.

Міністерство економіки здійснює узагальнення наданих органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня приймається відповідне рішення копії якого надсилаються Міністерству оборони та органам, які звернулися із пропозиціями щодо бронювання.

Міністерство економіки виносить рішення у якому визначається строк дії відстрочки, що не може перевищувати шість місяців.

Відстрочка від призову військовозобов’язаному працівникові анульовується у випадках: 

1)  завершення строку її дії;

2) закінчення виконання або скасування отриманого підприємством, установою, організацією  завдання щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

3) у разі ліквідації підприємства, організації, установи, органу державної влади чи іншого державного органу;

4) у разі коли військовозобов'язаний звільняється з органу державної влади, іншого державного органу, установи, підприємства, організації.

Рішення щодо анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, за виключенням випадку завершення строку дії такої відстрочки, та на воєнний час  виноситься Міністерством економіки в одноденний строк на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, копії рішення про анулювання відстрочки надсилаються  Міністерству оборони та органам, які звернулися із пропозиціями щодо бронювання військовозобов’язаних.

Для підтвердження отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади чи інший державний орган видає військовозобов'язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

 Фото без опису