Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»; Постанови Кабінету міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»; рішення   сесії Озернянської сільської ради №272 від 04.03.2021 року «Про утворення юридичної особи – комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Озернянської сільської ради» Озернянська сільська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Озернянської сільської ради

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Озернянської сільської  ради

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перспективний план розвитку Центру надання соціальних послуг.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

 • освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки;
 • стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше  п’яти років;
 • відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”,  затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518
 • знання державної мови;
 • навики роботи з комп’ютером та знання відповідних програмних засобів.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним повного пакета документів, визначеного в умовах конкурсу;

- його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- в інших випадках, установлених законами.

 

Заяви з необхідними для участі у конкурсі документами приймаються протягом 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: с. Озерна , вул. Шевченка 46,а Озернянська сільська рада, тел. 8(03540) 4-12-30, 4-11-42.