Щодо отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь та спеціальної бюджетної дотації за утримання корів

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16 серпня 2022 року № 918  визначено механізм  використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції”, що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

Бюджетні кошти спрямовуються для надання підтримки за наступними напрямами:

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Отримати бюджетні кошти можуть фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції.

Для одержання бюджетних коштів інформація про одержувача  повинна міститися у Державному аграрному реєстрі.

Одержувач бюджетних коштів повинен бути власником або користувачем від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або бути власником від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Що стосується земельних ділянок, які перебувають у власності або оренді одержувача, однак передані ним у  користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на одержання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар земельної ділянки.

Одержувач бюджетних коштів вправі скористатися одноразово одним із вище зазначених   напрямів.

Для того, щоб одержати бюджетні кошти громадянам України, юридичним особам, засновниками яких є виключно фізичні особи - громадяни України, необхідно подати заявку на одержання бюджетних коштів через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру.

Отримати бюджетні кошти зможуть - громадяни України, юридичні особи, засновниками, яких є виключно фізичні особи - громадяни України :

- стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

- які не притягалися до кримінальної відповідальності та/або не мають незняту чи непогашену судимість, та/або не перебувають в розшуку;

- до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

- які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;

- які не мають заборгованості перед бюджетом;

- які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Одержувач бюджетних коштів несе відповідальність за достовірність відомостей, які вносить у заявку на  отримання коштів.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності  надається у розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372000 гривень для одного отримувача.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності одержувача, яка зареєстрована та ідентифікована згідно із чинним законодавством, станом на дату подання заявки, - у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530000 гривень для одного отримувача.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Варто звернути увагу ! Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру - 15 листопада поточного року! Заявки, що надійшли після закінчення строку цього строку не розглядатимуться.

Щодо отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь та спеціальної бюджетної дотації за утримання корів

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16 серпня 2022 року № 918  визначено механізм  використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції”, що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

Бюджетні кошти спрямовуються для надання підтримки за наступними напрямами:

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Отримати бюджетні кошти можуть фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції.

Для одержання бюджетних коштів інформація про одержувача  повинна міститися у Державному аграрному реєстрі.

Одержувач бюджетних коштів повинен бути власником або користувачем від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або бути власником від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Що стосується земельних ділянок, які перебувають у власності або оренді одержувача, однак передані ним у  користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на одержання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар земельної ділянки.

Одержувач бюджетних коштів вправі скористатися одноразово одним із вище зазначених   напрямів.

Для того, щоб одержати бюджетні кошти громадянам України, юридичним особам, засновниками яких є виключно фізичні особи - громадяни України, необхідно подати заявку на одержання бюджетних коштів через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру.

Отримати бюджетні кошти зможуть - громадяни України, юридичні особи, засновниками, яких є виключно фізичні особи - громадяни України :

- стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

- які не притягалися до кримінальної відповідальності та/або не мають незняту чи непогашену судимість, та/або не перебувають в розшуку;

- до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

- які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;

- які не мають заборгованості перед бюджетом;

- які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Одержувач бюджетних коштів несе відповідальність за достовірність відомостей, які вносить у заявку на  отримання коштів.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності  надається у розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372000 гривень для одного отримувача.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності одержувача, яка зареєстрована та ідентифікована згідно із чинним законодавством, станом на дату подання заявки, - у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530000 гривень для одного отримувача.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Варто звернути увагу ! Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру - 15 листопада поточного року! Заявки, що надійшли після закінчення строку цього строку не розглядатимуться.

Щодо отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь та спеціальної бюджетної дотації за утримання корів

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16 серпня 2022 року № 918  визначено механізм  використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції”, що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

Бюджетні кошти спрямовуються для надання підтримки за наступними напрямами:

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Отримати бюджетні кошти можуть фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції.

Для одержання бюджетних коштів інформація про одержувача  повинна міститися у Державному аграрному реєстрі.

Одержувач бюджетних коштів повинен бути власником або користувачем від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або бути власником від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Що стосується земельних ділянок, які перебувають у власності або оренді одержувача, однак передані ним у  користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на одержання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар земельної ділянки.

Одержувач бюджетних коштів вправі скористатися одноразово одним із вище зазначених   напрямів.

Для того, щоб одержати бюджетні кошти громадянам України, юридичним особам, засновниками яких є виключно фізичні особи - громадяни України, необхідно подати заявку на одержання бюджетних коштів через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру.

Отримати бюджетні кошти зможуть - громадяни України, юридичні особи, засновниками, яких є виключно фізичні особи - громадяни України :

- стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

- які не притягалися до кримінальної відповідальності та/або не мають незняту чи непогашену судимість, та/або не перебувають в розшуку;

- до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

- які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;

- які не мають заборгованості перед бюджетом;

- які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Одержувач бюджетних коштів несе відповідальність за достовірність відомостей, які вносить у заявку на  отримання коштів.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності  надається у розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372000 гривень для одного отримувача.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності одержувача, яка зареєстрована та ідентифікована згідно із чинним законодавством, станом на дату подання заявки, - у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530000 гривень для одного отримувача.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Варто звернути увагу ! Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру - 15 листопада поточного року! Заявки, що надійшли після закінчення строку цього строку не розглядатимуться.